WRACAMY DO SZKOŁY!

Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o natychmiastowe zniesienie wszelkich obostrzeń dotyczących edukacji, powrót uczniów do normalnej nauki w szkołach, a także żądamy systemowego rozwiązania problemu zapaści edukacyjnej.

6009 – tyle osób podpisało petycję

Wracamy do szkoły!

Rządowe obostrzenia dotyczące walki z tzw. pandemią koronawirusa wywróciły system edukacji do góry nogami, a co za tym idzie życie milionów polskich rodzin.

 

Po roku ciągłego znoszenia i przywracania restrykcji, władza zdecydowała się na zamknięcie żłobków i przedszkoli, burząc w ten sposób najmłodszym dzieciom tak ważny w tym wieku rytm dnia i poczucie stabilizacji. Teraz powrót do normalnego funkcjonowania potrwa tygodnie, a w niektórych przypadkach nawet miesiące…

 

Z olbrzymimi problemami każdego dnia zmagają się także uczniowie i ich rodzice: od zbyt małej liczby komputerów w domach, przez słaby internet i kiepskie warunki lokalowe, po brak czasu rodziców na codzienną pomoc w nauce. Jakie są tego konsekwencje?

 

Spora grupa uczniów już teraz ma olbrzymie braki edukacyjne, które będą ciągnęły się za nimi przez całe życie. Wielu z nich zupełnie zatraciło umiejętność systematycznej nauki i w żaden sposób nie pomoże tutaj obniżenie wymagań nauczania czy poziomu egzaminów. Zapaść edukacyjna dotknęła już drugi rocznik maturzystów. Zadajmy sobie pytanie: Jak takie osoby poradzą sobie w dorosłym życiu i odnajdą się na rynku pracy?

 

To jeszcze nie wszystko! Lekarze biją na alarm, że lawinowo rośnie liczba dzieci i nastolatków, które zmagają się ze stanami lękowymi i depresją. Uczniowie stają się coraz bardziej otyli, uzależniają się od komputera i psują sobie wzrok. Kuleją również ich relacje międzyludzkie, bowiem pozbawieni są kontaktu z rówieśnikami, co zwłaszcza w młodym wieku jest podstawą zdrowego i harmonijnego rozwoju.

 

Pamiętajmy, że oprócz uczniów cierpią także ich rodzice, którzy nie mogą w normalnych warunkach wykonywać swojej pracy, często przebywają na zasiłkach, tracąc część wynagrodzenia i ryzykując utratę pracy. Kto przecież w tym czasie musi wykonywać ich obowiązki…

 

Rok szkolny 2020/2021 jest już praktycznie stracony, jednak każdy tydzień zwłoki to potęgowanie wszystkich wyżej wymienionych problemów, które odbijają się na kondycji psychicznej, jak i fizycznej wielu polskich rodzin. Nie ma naszej zgody, aby kolejny rok szkolny wyglądał tak, jak obecny!

 

Dlatego apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Nauki Przemysława Czarnka, o natychmiastowe zniesienie wszelkich obostrzeń dotyczących edukacji, powrót uczniów do normalnej nauki w szkołach, a także żądamy systemowego rozwiązania problemu zapaści edukacyjnej.

Treść petycji:

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 

Szanowni Panowie!

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego 2020/2021. Roku, który na skutek zamknięcia szkół i oparcia całego systemu edukacji na nieefektywnej nauce online, w całości możemy spisać na straty.

Długo by wymieniać wszystkie problemy, zarówno natury fizycznej, finansowej, jak i psychicznej, z którymi przez rządowe decyzje każdego dnia muszą mierzyć się miliony polskich rodzin.

Wystarczy przeczytać, co mówią nauczyciele, psychologowie i lekarze różnych specjalizacji, by zobaczyć, jakie piekło zgotowano dzieciom, młodzieży, ale i ich rodzicom: zatracenie umiejętności systematycznej nauki, uzależnienie od komputera, problemy z otyłością, stany lękowe, depresja – to tylko niektóre z nich, a konsekwencje podejmowanych przez władzę decyzji za wieloma osobami będą ciągnęły się przez całe życie…

Dlatego apelujemy do Panów o skończenie z fikcją nauki zdalnej, natychmiastowy powrót wszystkich uczniów do szkół i systemowe rozwiązanie problemu zapaści edukacji. Każdy kolejny tydzień nauki zdalnej to potęgowanie problemów, z którymi zmagamy się od wielu miesięcy…

                                                                                                                      Z poważaniem

 

Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka i zaapeluj o to, by znieśli wszelkie restrykcje dotyczące edukacji.

Co myślisz o przedłużających się w nieskończoność restrykcjach dotyczących edukacji?

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>