WRACAMY DO SZKOŁY!

Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka o wsłuchanie się w głos rodziców i opiekunów dzieci, wycofanie się z pomysłu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej i powrotu uczniów do normalnej nauki w szkołach. Żądamy także systemowego rozwiązania problemu zapaści edukacyjnej.

10014 – tyle osób podpisało petycję

Wracamy do szkoły!

Od 27 stycznia uczniowie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych rozpoczęli okres nauki zdalnej. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, zajęcia stacjonarne zostają zawieszone przynajmniej do 27 lutego.

 

Rządzący burzą w ten sposób dzieciom i młodzieży tak ważny w tym wieku rytm dnia i poczucie stabilizacji. Ile teraz potrwa powrót do normalnego funkcjonowania?

 

Z obowiązku przejścia na tryb zdalny zwolnieni zostali jedynie uczniowie klas I-IV oraz dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego i zerówek. Maturzyści oraz przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty również będą mogli odbywać konsultacje egzaminacyjne stacjonarnie.  

 

Tymczasem, co wiemy już po okresie poprzedniej nauki zdalnej, uczniowie i ich rodzice zmagają się z wieloma problemami: od zbyt małej liczby komputerów w domach, przez słaby internet i kiepskie warunki lokalowe, po brak czasu dorosłych na codzienną pomoc w nauce. Jakie są tego konsekwencje?

 

Spora grupa uczniów już teraz ma olbrzymie braki edukacyjne, które będą ciągnęły się za nimi przez całe życie. Wielu z nich zupełnie zatraciło umiejętność systematycznej nauki i w żaden sposób nie pomoże tutaj obniżenie wymagań nauczania czy poziomu egzaminów. Zadajmy sobie pytanie: Jak takie osoby poradzą sobie w dorosłym życiu i odnajdą się na rynku pracy?

 

To jeszcze nie wszystko! Lekarze biją na alarm, że lawinowo rośnie liczba dzieci i nastolatków, które zmagają się ze stanami lękowymi i depresją. Uczniowie stają się coraz bardziej otyli, uzależniają się od komputera i psują sobie wzrok. Kuleją również ich relacje międzyludzkie, bowiem pozbawieni są kontaktu z rówieśnikami, co zwłaszcza w młodym wieku jest podstawą zdrowego i harmonijnego rozwoju.

 

Pamiętajmy, że oprócz uczniów cierpią także ich rodzice, którzy nie mogą w normalnych warunkach wykonywać swojej pracy, często przebywają na zasiłkach, tracąc część wynagrodzenia i ryzykując utratę pracy. Ktoś przecież w tym czasie musi wykonywać ich obowiązki…

 

Każdy tydzień zwłoki to potęgowanie wszystkich wyżej wymienionych problemów, które odbijają się na kondycji psychicznej, jak i fizycznej wielu polskich rodzin. 

 

Dlatego apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Nauki Przemysława Czarnka, o wsłuchanie się w głos rodziców i opiekunów dzieci, wycofanie się z pomysłu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej i powrotu uczniów do normalnej nauki w szkołach. Żądamy także systemowego rozwiązania problemu zapaści edukacyjnej.

Treść petycji:

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 

Szanowni Panowie!

 

Od 27 stycznia uczniowie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych ponownie rozpoczęli okres nauki zdalnej. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, zajęcia stacjonarne zostają zawieszone przynajmniej do 27 lutego.

 

Z obowiązku przejścia na tryb zdalny zwolnieni zostają uczniowie klas I-IV oraz dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego i zerówek. Maturzyści oraz przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty również będą mogli odbywać konsultacje egzaminacyjne stacjonarnie.

Długo by wymieniać wszystkie problemy, zarówno natury fizycznej, finansowej, jak i psychicznej, z którymi przez rządowe decyzje każdego dnia muszą mierzyć się miliony polskich rodzin.

Wystarczy przeczytać, co mówią nauczyciele, psychologowie i lekarze różnych specjalizacji, by zobaczyć, jakie piekło zgotowano dzieciom, młodzieży, ale i ich rodzicom: zatracenie umiejętności systematycznej nauki, uzależnienie od komputera, problemy z otyłością, stany lękowe, depresja – to tylko niektóre z nich, a konsekwencje podejmowanych przez władzę decyzji za wieloma osobami będą ciągnęły się przez całe życie…

Dlatego apelujemy do Panów o o wsłuchanie się w głos rodziców i opiekunów dzieci, wycofanie się z pomysłu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej, powrót uczniów do normalnej nauki w szkołach, a także żądamy systemowego rozwiązania problemu zapaści edukacyjnej. 

Każdy kolejny tydzień nauki zdalnej to potęgowanie problemów, z którymi zmagamy się od wielu miesięcy…

  Z poważaniem

Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka i zaapeluj o to, by znieśli wszelkie restrykcje dotyczące edukacji.

Akcja zakończona! Dziękujemy za udział w kampanii!

Co myślisz o przedłużających się w nieskończoność restrykcjach dotyczących edukacji?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>